Dr-Eyal-Gur

"מתיחת" פנים+ צוואר

מעוניינת לקבוע תור ל ייעוץ

בברכה

פרופ' אייל גור
תשובה:

אמסור לעדנה מזכירתי 

052-8434255 

בברכה


פרופ' אייל גור
מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל-אביב