Dr-Eyal-Gur

יעוץ

הייתי רוצה לבוא לייעוץ.
תודה מראש

פרופ' אייל גור
תשובה:

אעביר את הודעתך למזכירתי עדנה 

נסי גם את להתקשר אליה

052-7434255

בברכה 

אייל גור


פרופ' אייל גור
מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל-אביב